Menu
Tablet
Mobile

O nama

ING-GRAD d.o.o. je uspješna tvrtka utemeljena 1985. godine sa sjedištem u Zagrebu. Od 1991. godine posluje s današnjim nazivom ING-GRAD d.o.o. Specijalni radovi u graditeljstvu. Tvrtkom predsjeda mr. oec. Branislav Brizar.
ING-GRAD d.o.o. zapošljava 220 stalno zaposlenih optimalne kvalifikacijske strukture. Posjeduje veliki broj specijalnih strojeva i opreme koja omogućava brzu i visoko kvalitetnu izvedbu projekata u svim područjima građevinske djelatnosti.


CertifikatiDjelatnosti

  • Visokogradnja
  • Niskogradnja
  • Restauracije
  • Sanacije
  • Energetika
POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

ING-GRAD d.o.o. se obvezao pružati usluge i isporučivati proizvode poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme, zakonske i ostale propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu i SCC, koje se tvrtka obvezala poštivati.

ING-GRAD d.o.o. ispunjava zahtjeve kupca i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga i isporuci proizvoda kao obvezu od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima i dobavljačima se zasnivaju i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu i SCC.

Trajno se provodi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

ING-GRAD d.o.o. primjenjuje zahtjeve vezane za zdravlje i sigurnost iz norme ISO 45001 i SCC uključivanjem svih dijelova tvrtke te svih zaposlenih – najvišeg rukovodstva, operativnog rukovodstva i radnika u sustav, njihovu motiviranost i upućenost, sprečavanjem nesreća na radu kontinuiranim promišljanjem svih mogućih izvora rizika za radnike, nabavkom zaštitne opreme i odgovarajućih strojeva i uređaja te njihovom pravovremenim ispitivanjem i zamjenom, sprečavanjem profesionalnih bolesti i rizika za zdravlje povezanih uz posao brigom za radnike, redovitim zdravstvenim pregledima, prevencijom izloženosti štetnim utjecajima i stresu, sprečavanjem ekološke i fizičke štete osvješćivanjem i upućivanjem svih uključenih u radni proces o rizicima i mogućim posljedicama i kako ih izbjeći te kontinuiranim poboljšanjem standarda zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i zaštite okoliša.

Međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, i SCC zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu , kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojimo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osigurava njenu trajnu primjerenost. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke ING-GRAD d.o.o.

U Zagrebu, 01.02.2019.

ING-GRAD d.o.o.
Direktor:
mr. sc. Branislav BrizarSjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600