Menu
Tablet
Mobile

Energetika

ING-GRAD je sudjelovao u nizu zahtjevnih energetskih projekata, što uključuje izgradnju vjetroelektrana, elektrana na Bio pogon, termoelektrana, izgradnju i rekonstrukciju plinske mreže i drugih. Sve veće ulaganje u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj, omogućilo je tvrtki ING-GRAD dokazivanje i u tom dijelu poslovanja. Predanost i kvaliteta je ono što je najbitnije u ovako zahtjevnim projektima.
Investitor: Vjetroelektrana Korlat d.o.o.
Tvrtka ING-GRAD d.o.o. je u lipnju 2019. godine, u blizini Benkovca, započela izgradnju vjetroelektrane Korlat. Rok izvođenja vjetroelaktrane ukupne snage 63 MW, koja se sastoji od 18 vjetroturbin...
Investitor: JANAF – Jadranski naftovod d.d.
Investitor JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Zagreb naručuje radove rekonstrukcije-dogradnje rezervoarskog prostora naftnog Terminala Sisak. Ovaj projekt obuhvaća rezervoar A-2513 i A-2512 s pripadajućom ...
Investitor: STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
Tvrtka ING-GRAD d.o.o. je izvodila građevinsko – obrtničke i zemljane radove na izgradnji postrojenja, tehnoloških cjevovoda i kabela na eksploatacijskom polju ugljikovodika Vučkovec. Postro...
Investitor: Vjetroelektrana Lukovac d.o.o.
U razdoblju od siječnja do srpnja 2017.g. u općini Cista Provo, na visoravni između brada Umac i Jaram – Lukovac na nadmorskoj visini od 520 do 770 m, izrađena je vjetroelektrana Lukovac snage...
Investitor: Siemens d.d.
U sklopu projekta „Proširenje postojećeg sustava za skladištenje sirove nafte na Terminalu Omišalj“ izvršena je III. faza radova koja je uključivala građenje sustava za punjenje sirovom n...
Investitor: STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
Trgovačko društvo ING–GRAD d.o.o. izvodilo je građevinsko – obrtničke i zemljane radove na izgradnji otpremnog plinovoda Čvor Međimurje CPS Molve, a to su građevinski radovi iskopa, polag...
Investitor: INA d.d.
Sudjelovanje Ing-Grad d.o.o. u projektu rekonstrukciju i modernizacije željezničkog punilišta i istovarne instalacije u krugu Ina rafinerija nafte Sisak, obuhvatilo je izvedbu armirano-betonske ko...
Investitor: HEP d.o.o.
Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu snage 3 MWe/10 MWt. BE-TO Sisak. Namjena građevine je kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu. Kogeneracijsko postrojenje je namijenjeno za...
Investitor: Gradnja d.o.o.
U konzorciju s tvrtkama Đuro Đaković Holding iz Slavonskog Broda i Gradnja d.o.o. iz Osijeka, tvrtka Ing-Grad d.o.o. je izvodila radove izgradnje armirano-betonskih temelja za dva spremnika sirove ...
Investitor: Zagreb-Montaža d.o.o.
U sklopu projekta izgradnje podmorskog prijelaza naftovoda otok Krk – kopno izvedeni su radovi izgradnje obilazne trase kopnenih dijelova naftovoda dužine cca 5 km, od mjesta Šmriki na kopnu do mj...
Investitor: Podzemno skladište plina d.o.o.
U sjeverozapadnom dijelu mjesta Okoli u Sisačko-moslavačkoj županiji od prosinca 2013. do kolovoza 2014.g. izgrađena je za investitora Podzemno skladište plina d.o.o., kompleks građevina koji sa...
Investitor: Bioplinara Organika Kalnik d.o.o
U sklopu projekta izgradnje Bioplinskog postrojenja kapaciteta 2 MW u naselju Gregurovec, Općina Sveti Petar Orehovec, za investitora tvrtku Bioplinara Organika Kalnik d.o.o., izvedeni su opsežni i ...
Investitor: HEP proizvodnja d.o.o.
U sklopu Pogona TE-TO Zagreb gradi se postrojenje Akumulatora topline. Akumulator topline je čelični spremnik promjera 24m i visine plašta od 47,50 m do 50,12 m. Temeljna konstrukcija čeličnog sp...
Investitor: Eko Energija d.o.o.
Za investitora tvrtku Eko Energija d.o.o. iz Obrovca, Ing-Grad d.o.o. kao glavni izvoditelj je u razdoblju od srpnja 2013.g. do ožujka 2014.g. s nekoliko renomiranih hrvatskih tvrtki iz područja ene...
Investitor: HEP toplinarstvo d.o.o.
U zajednici ponuditelja s tvrtkom Monting d.o.o., a u sklopu projekta izgradnje istočnog vrelovoda i parovoda TE-TO Zagreb – Slavonska avenija, tijekom 2013.god. ING-GRAD d.o.o. je izveo građevins...
Investitor: JANAF – Jadranski naftovod d.d.
ING-GRAD d.o.o. s ostalim konzorcijalnim partnerima sudjeluje u projektu dogradnje rezervoarskog prostora za investitora Jadranski naftovod d.d. na lokaciji terminala Žitnjak u Zagrebu. Radovi obuhva...
Investitor: STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
Za naručitelja, tvrtku STSI – Integrirani tehnički servisi d.o.o. od srpnja 2012. do ožujka 2013. g. na projektu izgradnje postrojenja za komprimiranje i dehidraciju CO2 na CPS Molve III, izveden...
Investitor: STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
U razdoblju od rujna 2009.g. do lipnja 2010.g. izvedeni su radovi izgradnje 7500 m' distributivnog plinovoda DN300 na iznimno zahtjevnoj trasi od MRS Rijeka istok do RNR Urinj. Distributivni pl...
Investitor: STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
U okviru projekta izgradnje spremničkog prostora hidrokrekinga u INA – Rafinerija nafte Rijeka, tijekom 2010.g. izvedeni su radovi ab temelja kružnog oblika za čelične spremnike s pripadajućim ...
Investitor: ZM-MONTAG d.o.o.
Odvojni plinovod Drniš – Knin DN300/75 dio je IV. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije. Na poddionici plinovoda od BS Pakovo Selo do MRS Knin duljine 33 km izvedeni su građevinski radovi ko...
Investitor: INA d.d.
U okviru projekta modernizacije Ina – Rafinerije nafte u Sisku i usklađivanja njezinog rada sa strogim zahtjevima zaštite okoliša, tijekom 2007.g. izvedeni su iznimno kompleksni radovi na sanacij...
Investitor: INA d.d.
U sklopu opsežnog projekta modernizacije Ina - Rafinerija nafte u Rijeci i prilagođavanja njezinog rada zahtjevima zaštite okoliša, tijekom 2009. g. izvedena je kompletna sanacija kolektora K12 i ...
Investitor: HEP proizvodnja d.o.o.
Kao član konzorcija Ing-grad d.o.o. sudjeluje u izgradnji GLAVNOG POGONSKOG OBJEKTA (GPO) kombi kogeneracijske elektrane snage 230 Mwe/50MWth, Blok C, TE Sisak. Izvodi radove plitkog i dubokog teme...
Investitor: Elektroprivreda Herceg-Bosne
Visoka tehnologija, oprema i materijali korišteni su na radovima sanacije čvorišta vodostaja i vertikalnog okna hidroelektrane Rama. Sanacija betonske konstrukcije izvedena je ugradnjom štapnih ...
Investitor: STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
U sklopu projekta izgradnje magistralnog plinovoda Kutina – DobrovacIng-Grad d.o.o. je sudjelovao izgradnjom trase plinovoda, prolaza plinovoda ispod cesta, vodotokova i željeznih pruga, te izgradn...
Investitor: ZM-MONTAG d.o.o.
Nadzemni objekti (MCS Vrhovine, BS Ramljani, MCS Gospić) dio su II. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije od BS Josipdol do MCS Gospić. Izgradnja nadzemnih objekta uključivala je sve građevi...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600