Menu
Tablet
Mobile

Infrastruktura

Izgradnja kvalitetne infrastrukture temelj je razvoja svakog društva i države. Infrastrukturni projekti su važan segment djelovanja tvrtke ING-GRAD. Od utemeljenja pa do danas tvrtka je sudjelovala u nizu važnih infrastrukturnih projekata diljem Hrvatske uključujući izgradnju kanalizacijskih sustava, prometne infrastrukture, mostogradnju i druge projekte.
Investitor: Kermas Istra
Most koji povezuje poluotok Monumenti i otok Sv. Katarina dugačak je 233,95 metara, a sastoji se od dvadeset i jednog raspona dužine od 6,95 metara do 8,10 metara, ukupne širine 4,50 metara. Sa...
Investitor: Odvodnja Poreč d.o.o.
Tijekom 2015. i 2016. godine izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja grada Poreča. Radovi su izvedeni u sklopu projekta subvencioniranog sredst...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Najsuvremenijom tehnologijom i opremom izvedeni su radovi konsolidacije stijenske mase ispod upornjaka, te zaštita i uređenje padine ispod upornjaka mosta. Na teško pristupačnom, opasnom i zahtjev...
Investitor: Javno poduzeće Prigorac, Sesvete
U okviru kompleksa groblja Mirni gaj izgrađeni su novi dijelovi groblja - nova grobna polja; radovi su obuhvatili i izgradnju tlačne kanalizacije, vodovoda i odvodnje, nadogradnju i uređenje mrtva...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Noviji betonski most saniran je i rekonstruiran. Sanacija rasponske konstrukcije izvršena je: čišćenje površine sustavom hidrorazaranja, ugradnjom sanacijskog morta spravljenog na gradilištu, ug...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Izvedena je sanacija kesonskih temelja mosta montažom armiranobetonskih panela-talpi, podvodnim betoniranjem betonskom masom spravljenom prema posebnoj recepturi i injektiranjem temeljnog tlamikrobet...
Investitor: Vodoprivreda i odvodnja, Zagreb
Tijekom domovinskog rata oštećene su brane na rijeci Korani u Karlovcu i u Turnju. Bilo je nužno izvesti sanaciju slapa i ustave, te brane i praga. Sanacija se sastojala od hidromehaničkog čišć...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Stanje ovog mosta zahtijevalo je temeljitu sanaciju i rekonstrukciju. Hidromehaničkim razaranjem uklonjeni su stari i trošni dijelovi, obnovljeni armiranobetonski vijenac i staze, čelični rubnjaci...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600