Menu
Tablet
Mobile

Stambene zgrade i urbane vile

Na izgradnju visoko kvalitetne i cjenovno pristupačne novogradnje tvrtku ING-GRAD potaknuli su zahtjevi tržišta i želja za pružanjem sigurnog i energetski učinkovitog doma. Najvećim dijelom radi se o višestambenim građevinama u gradu Zagrebu, te urbanim vilama za privatne investitore.
Investitor: Brimus d.o.o.
Stambeno poslovna zgrada Zavrtnica smještena je na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu – križanje ulice Ivana Zahara i ulice Eugena Podaupskog. Uži okoliš zgrade pripada zoni koja se transformirala...
Investitor: Brinikol d.o.o.
Na atraktivnoj lokaciji sjevernog dijela grada, na zagrebačkom Svetom Duhu, prema projektu arhitekta Andrije Rusana, izgrađena je stambena građevina s 22 stambene jedinice energetske razreda B, gra...
Investitor: Ing-grad d.o.o.
Novoizgrađeni stambeni objekt na atraktivnoj lokaciji Garićgradska ulica-Trešnjevka; smješten je uz glavne gradske prometnice, križanje Savska cesta i Vukovarska ulica. U sklopu objekta su dvije ...
Investitor: Brimus d.o.o.
Poslovno – trgovački i stambeni objekt smješten je uz jednu od glavnih prometnica grada Zagreba, Savsku cestu 137. Nadzemna bruto površina kompleksa je 5.536,00 m2, a podzemna 6.172,00 m2. Poslov...
Investitor: Ing-pal d.o.o.
Stambeno poslovna građevina u Banjavčićevoj 18 je tlocrtnog oblika slova „T“ te se sastoji se od dilatacije A (4 stambene etaže) i dilatacije B (6 stambenih etaža). Podzemna bruto površina ...
Investitor: Ing-grad d.o.o.
Zgrada sadrži prizemlje i 3 kata ukupne visine 18,90 m mjerene od konačno izravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova. Ukupna građev...
Investitor: Paling d.o.o., Zagreb
Za Paling d.o.o. izgrađena je stambeno građevina s dva poslovna prostora u prizemlju, 54 stana na pet etaža, 56 garažnih mjesta na dvije podzemne etaže. Osnovna konstrukcija građevine je armiran...
Investitor: Paling d.o.o., Zagreb
Za investitora Paling d.o.o. izgrađen je stambeno poslovni kompleks. Ulična građevina je stambeno-poslovna, ukupne bruto površine 2045 m² s garažama u prizemlju i stambenim jedinicama na pet eta...
Investitor: Ing-pal d.o.o.
Za tvrtku Ing-pal d.o.o. izgrađena je stambeno-poslovna zgrada s tri kata stambenih prostora te dva kata poslovnih. Prizemlje objekta predviđeno je za poslovne lokale. Stambeno-poslovni objek...
Investitor: Paling d.o.o., Zagreb
Na području zagrebačkog Svetog Duha izgrađene su dvije urbane vile s po 6 stanova. Građevine su izgrađene na blago kosom terenu, s terasama na svakoj etaži okrenutim prema šumi zaštićenog zel...
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo. ...
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo....
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo. ...
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo. Obiteljska kuća Šalata ...
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo. Urbana vila, Mlinovi, Zagreb ...
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo....
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Ovaj projekt je privatno vlasništvo. ...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600