Menu
Tablet
Mobile

Mostovi i spomen obilježja

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Stari kameni most trebalo je sanirati i rekonstruirati prema konzervatorskim zahtjevima kako bi se sačuvao originalni izgled mosta. Stabilnost mosta osigurana je ugradnjom nove armiranobetonske nosi...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Stanje kamenog mosta s početka 19. stoljeća na rijeci Mrežnici zahtijevalo je statičku sanaciju temelja injektiranjem vapneno-cementnih suspenzija. Uslijedila je rekonstrukcija i obnova lukova, ...
Investitor: Javna ustanova Spomen područje Jasenovac
Sanacija betonske konstrukcije spomenika prethodilo je pažljivo hidromehaničko demoliranje očišćenog betona, čišćenje i zaštita korodirane armature. Sanacija betonske površine izvedena je sp...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600