Menu
Tablet
Mobile

Povijesne zgrade

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Investitor: Grad Pula
Podzemni sustav tunela pod utvrdom i brežuljcima Kaštel sastoji se od donjeg sklopa podzemnih tunela na nivou grada tzv. Zerostrasse te 11 m iznad njih , gornjeg sklopa podzemnih tunela - međueta...
Investitor: Grad Zagreb
Zgrada Osnovne škole Petar Zrinski na adresi Krajiška 9 u Zagrebu nastajala je u više faza od 1889. godine do danas, a u nekoliko navrata su u njoj vršene adaptacije - sa i bez odgovarajuće t...
Investitor: Grad Zagreb
Osnovna škola „Miroslav Krleža“ je najstarija škola u gradu Zagrebu. Zbog razdoblja u kojem je izgrađena, ali i zbog svojih specifičnosti ova škola dio je povijesne urbane cjeline grada Za...
Investitor: Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa
Zgrada male natkrivene Jašionice koja je predmet rekonstrukcije smještena je na Trgu pravde, Prilaz baruna Filipovića 22, Črnomerec, Zagreb. Mala natkrivena Jašionica izgrađena je u sklopu gra...
Investitor: Ministarstvo kulture
ING-GRAD d.o.o i Općina Marija Bistrica sklopili su sporazum za izvođenje radova na rekonstrukciji i unutarnjem uređenju Doma kulture u Mariji Bistrici. Rekonstrukcija se prvenstveno odnosila...
Investitor: Grad Rijeka
Ciglena zgrada u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić izgrađena je krajem 19. stoljeća kao sušara tadašnje tvornice duhana. Nakon II. svjetskog rata prenamijenjena je za potrebe ...
Investitor: Salezijanska klasična gimnazija
Na postojećoj lokaciji Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci, ING-GRAD d.o.o. je izvodio radove dogradnje škole za potrebe učenika. Nova, dograđena škola površine 950m2 se prostire na 3 et...
Investitor: Državni Arhiv u Dubrovniku
„Ex vojarna Gruž“, zgrada tipična za austrougarsku vojnu arhitekturu 19. stoljeća, rekonstruirana je, dograđena te prenamijenjena za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. Međukatne konstru...
Investitor: Arheološki muzej Istre
Godine 1890. izgrađena je zgrada Državne njemačke gimnazije u kojoj se danas nalazi i djeluje Arheološki muzej Istre. Građevina je izvedena kao zidana pravilnog tlocrta oblika češlja (slovo E),...
Investitor: Grad Zlatar
Na Sokolskom domu u Zlataru izvodi se kompletna rekonstrukcija i obnova drvenog krovišta s pokrovom, obnova fasade s postojećim akroterijima, te restauracija zidnih slika na lateralnim zidovima dvor...
Investitor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Prema projektu, financiranom sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Muzej Hrvatskog Zagorja naručio je građevinsko-obrtnički radove na izgradnji Studija galerije Antuna Augustinčića –...
Investitor: Viteško alkarsko društvo Sinj
U kratkom vremenskom razdoblju od sredine ožujka do kraja srpnja 2015.g., prije obilježavanja 300. obljetnice Sinjske alke, za investitora Viteško alkarsko društvo Sinj, izvedeni su radovi uređe...
Investitor: Grad Metković
U prostorima bivše zgrade Poduh u centru Metkovića, za naručitelja Grad Metković i uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ing-Grad d.o.o. je u razdoblju od kolovoza 2013.g...
Investitor: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ludwig von Zettl je autor projekta zgrade namijenjene Zemaljskoj bolnici koja je izgrađena na području nekadašnjeg "Sajmišta" u razdoblju od 1856-1859. U drugoj polovici 19.st. u njoj je bila tvor...
Investitor: Grad Zagreb
Prva hrvatska štedionica je 1898-1900. dala izgraditi palaču Prve hrvatske štedionice. Graditelj je bio, Josip pl. Vancaš koji je bio zadužen i za nadzor gradnje, a gradnju je izvodilo poduzeće ...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Ova barokna građevina iz 18.st. izgrađena je kao ljetnikovac za biskupa Josipa Galjufa. To je jednokrilna zgrada čiji je središnji dio istaknut i zabatno završen, a bočni su dijelovi niži. Fas...
Investitor: Konzervatorski odjel u Osijeku
Muzej Slavonije smješten je u baroknoj jezgri 1702. godine. U zgradi se nalazio gradski magistrat. To je najstarija javna zgrada na velikom baroknom trgu sv. Trojstva u Tvrđi. Uz nju je kuća, trgov...
Investitor: Hrvatske Željeznice
Autor projekta za zgradu zagrebačkog Glavnog kolodvora je mađarski arhitekt FerencPfaff, glavni inženjer Državnih ugarskih željeznica koji projektira sve najznačajnije projekte iz njezine nadle...
Investitor: HZMO
Radovi na obnovi trokatnog uličnog objekta iz 19.st. sastojali su se od rekonstrukcije cijelog objekta sa zamjenom krovišta zbog izrade potkrovnih kancelarija. Radovi su izvođeni pod nadzorom Konze...
Investitor: Hrvatski Državni Arhiv
Najznačajnija palača hrvatske secesije proglašena je «realizacijom 20. stoljeća» u Hrvatskoj. Izgrađena je prema nacrtima arhitekta Rudolfa Lubynskog, jednoga od najproduktivnijih zagrebačkih ...
Investitor: Arheološki muzej Istre
Rimski amfiteatar zvan Arena podignut je na dominantnom položaju iznad luke. Sagrađen u I. do II. stoljeća, eliptičnoga je tlocrta (133 x 105 m ), visine zidova 32,5 m. Amfiteatar je mogao primiti...
Investitor: Ministarstvo kulture RH
Zgrada u Runjaninovoj ulici sagrađena je 1914. g. u stilu kasne secesije prema nacrtima arhitekta Rudolfa Lubynskog. Posljednja je sagrađena Austro-Ugarska zgrada za potrebe državne službe u Zagre...
Investitor: Muzeji Hrvatskog zagorja
Muzej krapinskih neandertalaca smješten je uz samo nalazište, između brda Hušnjakovo i Josipovac te zauzima površinu od 1200 m². Izgrađen je od betonske konstrukcije u obliku pećine, a planina...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600