Menu
Tablet
Mobile

Sakralna arhitektura

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Investitor: Župa sv. Petra Apostola, Zagreb
Na crkvi Sv. Petra apostola u zagrebačkoj Vlaškoj ulici izvedeni su nužni zahvati zaštite i sanacije arhitektonske plastike od obojene kamen žbuke. Izvršena je obnova i zamjena dotrajalih elemen...
Investitor: Nadbiskupija Zagrebačka
Selo Gvozdansko na Baniji ispod istoimenoga kaštela koji je osiguravao srebrne i olovne rudnike Zrinskih. Župna crkva sagrađena je 1769., a obnovljena 1963. godine. Teško je oštećena u domovinsk...
Investitor: Nadbiskupija Riječka
Crkva je prvotno bila gotička, a 1695. i od 1715. pa sve do 1726.  godine potpuno je barokno preuređena. Klasicističko pročelje je dobila početkom 19. stoljeća. Ispred crkve je zvonik romaničk...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Poreč
Župna crkva izgrađena je u 13. stoljeću, obnavljana je više puta. Nadograđena je i proširena 1622. godine. Crkva je romanička s tri pravokutno upisane apside presvođene bačvastim svodovima, j...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Poreč
Kompleks sakralnih građevina podignutih u vrijeme biskupa Eufrazija nalazi se u sjeveroistočnom dijelu povijesne jezgre grada. Sastoji se od trobrodne bazilike, vanjskoga predvorja povezanoga s kvad...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Crkva sv. Marka građena je sredinom 13. stoljeća. Sačuvani su elementi romaničke gradnje i gotičke faze iz druge polovice 14. stoljeća. Regotizirana je prema nacrtima Hermanna Bolléa od 1876. ...
Investitor: Poglavarstvo grada Pakraca
Građevinu se, prema godini na oltaru, datira u 1903. godinu. Izgrađena je u neogotičkom stilu. Trošnost kapele zahtijevala je sanaciju i rekonstrukciju krovišta kapele i zvonika prvoklasnom hras...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Kapelica se spominje u protokolu 1696. g. kao drveni oratorij na groblju s rustičnim tabulatom. Temeljito je obnovljena 1731. g. kada dobiva i tornjić. U 18. stoljeću dodano je predvorje. Glavni je...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Pavlinski samostan i crkvu Blažene Djevice Marije osnovala je grofica Katarina Frankopan Metlička 1404. g. Zbog turskih navala 1570. Pavlini napuštaju samostan dajući ga u zakup grofu Auerspergu. ...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Požega
Crkva pohođenja Blažene Djevice Marije u čuvenom marijanskom svetištu u Domovinskom ratu je razorena do temelja. Rekonstrukcija crkve započeta je još 2001. g. i traje do danas. U rekonstrukciji ...
Investitor: Općina Marija Gorica
Staru crkvu sv. Petra i samostan u župi Brdovec preuzeli su u 16. stoljeću bosanski franjevci. U 17. stoljeću promijenjen je patrocinij i posvećena je Majci Božjoj. Crkva je 1758. g. pregrađena ...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Požega
Župnu crkvu sv. Terezije Avilske u klasicističkom stilu sagradila je 1814. g. plemićka obitelj Janković. Crkvu karakterizira četverouglasto svetište, kružni brod s nadsvođenom kupolom i dva bo...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Poreč
Mjesto na kojem se nalazi crkvica sv. Marije drevno je sjedište vitezova Templara koje je narod nazivao "Božjaci" te je po njima i dobilo naziv Božje polje. Potom su tu djelovali viteški redovi s ...
Investitor: RKT župa Gospe od Anđela
Franjevačka provincija Bosne Srebrene u Sesvetskoj Sopnici gradi crkvu i samostan s vjersko-kulturnim centrom. Arhitektonski i tehnološki iznimno zahtjevan projekt izvodi tvrtka ING-GRAD. Do sada su...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Požega
Jedna je od najstarijih gotičkih građevina u Slavoniji, sagrađena krajem 13. stoljeća na ostacima zdanja iz rimskog doba. Početkom 14. stoljeća freskama su oslikani svod i zidovi. Početkom 16. ...
Investitor: Biskupski ordinarijat, Poreč
Crkvica sv. Nikole podignuta je sredinom 15. st. na ostacima kaštela koji je bio središte srednjovjekovnog utvrđenog naselja. Početkom 18. st. proširena je u veliku jednobrodnu župnu crkvu sv. N...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Crkva sv. Jurja u Mateškom Selu vjerojatno je najstarija crkva ogulinskog kraja. Potječe iz 12. st. i jedina je sačuvana sakralna građevina koja je preživjela turska razaranja tijekom 15., 16. i ...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600