Menu
Tablet
Mobile

Tvrđave, dvorci, palače

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Investitor: Grad Zadar
Projekt uređenja Kneževe palače smještene u staroj jezgri grada Zadra sufinanciran je sredstvima EU fondova i odvijao se u razdoblju od lipnja do prosinca 2016.godine. Projekt je obuhvatio rado...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Dvorac Eltz jedan je od najreprezentativnijih objekata baroknog razdoblja na hrvatskom tlu; gradi ga 1749-51. grof Anselmo Kazimir Eltz. Kompleks prolazi kroz niz pregradnji od kojih je najznačajnija...
Investitor: Ministarstvo kulture RH
Srednjovjekovna tvrđava na litici iznad grada, na strmim padinama Biokova, nastala je u vrijeme samostalne komune Omiš prije nego je tim područjem zavladala Venecija. Sondiranjem i injektiranjem k...
Investitor: Ministarstvo kulture RH
Današnja reprezentativna jednokatna barokna palača građena je u razdoblju od 1703. do 1759. godine. Građena je u ključ s bogato urešenim ulaznim portalom. Unutrašnjost se sastoji od privatnih i...
Investitor: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2015. godine započeti su opsežni radovi na rekonstrukciji, sanaciji i kompletnom unutarnjem uređenju patricijske gradske kuće – palače Moise u Cresu. Palača smještena unutar povijesne jezgre ...
Investitor: Poglavarstvo grada Pakraca
Vlastelinski stambeni objekt koji je ujedno i središnja zgrada gospodarskog imanja. Barokna jednokatnica sagrađena je u razdoblju od 1728. do 1745. godine uz nekadašnji glavni, ujedno i sajmišni t...
Investitor: Razvojna banka Vijeća Europe
ING-GRAD d.o.o. kao glavni izvođač građevinskih i obrtničkih radova sudjeluje u Projektu istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol koji najvećim dijelom finan...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Postojeća građevina ukupne površine cca 650 m2 bila je veći niz godina izvan funkcije, te je dio objekta bio u lošem stanju. Izvršena je potpuna rekonstrukcija i statička sanacija objekta, pro...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Srednjovjekovni grad koji su vjerojatno podigli Ratkaji nakon što su postali vlasnici dijela Zagorja 1502. godine. Naknadno je okružen ziđem s četiri široke polukružne kule. Gornji kat je istakn...
Investitor: Objekt u privatnom vlasništvu
Jednokatna barokna građevina s vidljivim graditeljskim zahvatima iz 19. stoljeća bila je centralni dio gospodarskoga imanja. Imanje se spominje u 16. stoljeću u darovnici Nikole Zrinskoga. Na zgrad...
Investitor: Konzervatorski odjel u Osijeku
Austrijske vojne vlasti od kraja 17. do tridesetih godina 18. stoljeća (od 1712. do uglavnom 1722. g.) grade vojnu utvrdu po uzoru na nizinske nizozemske fortifikacije. Razni građevinski zahvati i a...
Investitor: Konzervatorski odjel u Osijeku
Jezgru kompleksa građevina čini srednjovjekovni grad opkoljen jarkom koji je u drugoj polovici 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća pregrađen i nadograđen u reprezentativni dvorac. Sastoji se od c...
Investitor: Poglavarstvo grada Cresa
Palača je smještena na malom trgu. Sagrađena je u 15. stoljeću, na mjestu arsenala, na južnom, tada rubnom dijelu povijesne jezgre. Južno je pročelje raščlanjeno monoforama, dok je istočno, ...
Investitor: Therme Lipik
Toplice u Lipiku počinju se značajnije razvijati u drugoj polovici 18. stoljeća. Kupališna arhitektura nastala je potkraj 19. i početkom 20. stoljeća. Među svim zgradama ističe se znameniti ku...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Dvorac Odescalchi koji se nalazi na zapadnom dijelu utvrđenog grada Iloka zapravo je pregrađeni srednjovjekovni palas Nikole Iločkog, hrvatskog bana i kralja Bosne. Sagrađen je u prvoj polovini 15...
Investitor: Grad Novigrad
U prizemlju palače Rigo iz 15 – 18. st. smješten je novigradski Lapidarij s jedinstvenom zbirkom od 93 kamena spomenika iz antičkog i srednjovjekovnog razdoblja. Najvažniji dio zbirke su ranosre...
Investitor: Grad Novigrad
Sačuvane gradske zidine grada Novigrada svojim se perimetrom, manjim dijelom poklapaju s pretpostavljenim rasterom kasnoantičkog utvrđenog naselja i to sjeverno i južno od Kopnenih vrata (Porta Te...
Investitor: Općina Motovun
Srednjovjekovne zidine grada Motovuna prstenastog su i polu prstenastog oblika i oblikuju koncentričan tlocrt tipičan za srednjovjekovni grad. Najstarija jezgra grada opasana je obrambenim zidinama ...
Investitor: Hrvatski restauratorski zavod
Stari grad Kostajnica postaje utvrđeni grad od 15. st. kada je u posjedu obitelji Arlandovića. Martin Frankopan dobiva ga u posjed 1442. godine. U prvoj polovici 16. st. darovnicom ugarskog kralja F...
Investitor: Grad Samobor
Plemićki Stari grad Samobor su podigle pristaše kralja Otokara II. na brdu Tepec u razdoblju od 1260 – 1264. godine iznad samoborskog trgovišta, da bi na tom mjestu ojačali staru granicu. Tlocrt...
Investitor: Ministarstvo kulture RH
Barokni kompleks kuće Garbas (Grbac)-Cellebrini graditelja GiovannijaMatticha, sastavljen je od više objekata. Gradnja ovog kompleksa trajala je od 16 – 19. st. Ima unutrašnji atrij s baroknom ci...
Investitor: Arheološki muzej Zagreb
U današnjim Varaždinskim Toplicama, najstarijim i najglasovitijim u Republici Hrvatskoj, nalaze se ostaci rimskog naselja AquaeIasae koje je naziv dobilo po panonsko - ilirskom plemenu Jasa nastanje...
Investitor: Arheološki muzej Osijek
Današnja zgrada Glavne straže izgrađena je 1729. na sjeverozapadnom dijelu trga sv. Trojstva u središtu osječke Tvrđe. U prizemlju zgrada je otvorena portikom sa širokim polukružnim lukovima. ...
Investitor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Palača Landesman se nalazi u urbanistički zaštićenoj cjelini Vukovara, u ulici V. Nazora br. 3. Izgrađena je 1892. g. za obitelj Landesmann u neorenesansnom slogu i ima status zaštićenog kultur...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600