Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Muzeji

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Investitor
Grad Zagreb

Kategorija
Muzeji

Hrvatski prirodoslovni muzej, jedan od najvećih muzeja u Hrvatskoj, smješten je u povijesnoj plemićkoj palači na bedemima zagrebačkoga Gornjega grada. Od 1797. do 1834. godine tu je djelovalo i prvo zagrebačko javno kazalište, glasoviti Amadeov teatar, nazvan po njegovom osnivaču i voditelju: mađarskom grofu Antonu Amadeu de Varkonyu, velikom županu zagrebačkom.

Projektom dogradnje i rekonstrukcije, predviđa se modernizacija i povećanje površine stalnog postava muzeja kao i formiranje novih javnih prostora u prizemlju palače Amadeo. Radovi uključuju produbljivanje podruma ispod cijele površine zgrade te spuštanje stubišta i lifta na novu kotu podruma. Drvene stropne konstrukcije prvog i drugog kata bit će zamijenjene spregnutom stropnom konstrukcijom AB tlačne ploče i HEA nosačima. Krovnu konstrukciju predviđeno je izvesti kao čeličnu potkonstrukciju, u istim gabaritima kao postojeću krovnu konstrukciju, a sastoji se od čeličnih okvira u poprečnom smjeru, čeličnih podrožnica u uzdužnom smjeru te drvenih rogova. Predviđeno je natkrivanje dvorišta staklenim krovom. Glavni čelični nosači biti će oslonjeni na istočno i zapadno krilo, a u okomitom smjeru idu sekundarni nosači stakla. Istočno i zapadno krilo, prema novom projektnom rješenju bit će povezani mostovima.

 Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti