Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Muzeji

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Malo rimsko kazalište, Pula

Investitor
Arheološki muzej Istre

Kategorija
Muzeji

Projektom rekonstrukcije Malog rimskog kazališta, koje se nalazi u središtu grada Pule, izvršena je  parcijalna obnova tribina kako bi se očuvala i revitalizirala ova iznimna lokacija kulturne baštine. Novo uređena lokacija će se koristiti za organizaciju priredbi, predstava i koncerata.

Kako bi se očuvalo antičko nalazište, dvije (od tri) nove tribine su izdignute te izvedene od čelične trodimenzionalne rešetke koje prate raster nekadašnjih antičkih tribina. Treća (središnja) tribina je izvedena od bijelog betona direktno na očišćenu matičnu stijenu.

Malo rimsko kazalište je kapaciteta 1700 sjedećih mjesta , a kako bi prostor posjetitelja efikasnije cirkulirao prilikom manifestacija predviđeno je ukupno 6 ulaza i izlaza.

 Izvedba tribina od bijelog betona čelične trodimenzionalne rešetke

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti